Skogbrannkomiteen

Internasjonalt:
Komiteen har som oppgave å gjøre kjent de ulike land sin organisering og håndtering, øvelser og    opplæring, utstyr m.v. for de som skal bekjempe branner på et operativt nivå. Basert på dette skal  komitèen bidra til å finne løsninger for de utfordringer som vi har ved skogbranner.

Leder: Nikos Sachinidis, email: centralcommand@esepa.gr

Nasjonalt:
Komiteen i Norge har som oppgave å bidra med kompetanse til den internasjonale komitèen og sørge for at informasjon og læring kommer tilbake til norske brannvesen via CTIF.

Leder: Carina Halvorsen, email: Carina.halvorsen@skien.kommune.no

Her er link til den internasjonale komiteen: http://www.ctif.org/forest-fires