CTIF
Hjem Sitemap Send Mail

Tidligere avholdte CTIF Seminarer:

Tunellbrannseminar Mai 2017: Presentasjoner blir lagt ut her

Tunelloppbygging før og nå v/Snorre Olufsen Statens vegvesen

Oppgradering plan og status v/ Eivind Stangeland

Hvordan øve resultater etter fullskala brannøvelser v/ Per Arne Lindvik Kiwa Teknologisk Institutt

Norwegian Tunnel Safety Cluster/SASIRO v/ Atle Riskedal

Tunneltraining under realistic conditions v/ Markus Vogt

Status Norges Brannskole v/ Jan- Erik Andersen

Tunellforvalterens hverdag og ny Beredskapsplan v/ Bjørn Arild Fossåen 

 
Elbil seminar mars 2016:

Informasjon CTIF 

Elbil og forsikring Gjensidige v/Birgit Helno Herø, senior risikorådgiver

Informasjon fra DSB.Status «faktaark» og Pilotprosjekt El biler DSB v/Carsten Aschim

Elbiler og generelle utfordringer med Litiumbatterier. DSB v/Jostein Grav. CTIF har ikke mottat presentasjonen. Den legges ut her så snart vi har  mottatt den.

Online training - Alternativ Fuel Vehicles (Elbiler/hybrid) NFPA NationalFire Protection Association v/Andrew Klock. CTIF har ikke mottat presentasjonen. Den legges ut her så snart vi har  mottatt den.

Brann i batterier. Gjensidige v/Rune Siewartz Nielsen CTIF har ikke mottat presentasjonen. Den legges ut her så snart vi har  mottatt den.

Info om brann-/redningsinnsats mot elbiler ol. Internasjonale erfaringer. CTIF Extrication Commission. v/Tore Eriksson President CTIF CTIF har ikke mottat presentasjonen. Den legges ut her så snart vi har  mottatt den.

Prosjekt elbiler/brannfare. Forebyggende tiltak, garasjenalegg mm. SP Fire Research v/Andreas Bøe CTIF har ikke mottat presentasjonen. Den legges ut her så snart vi har  mottatt den.

Flyplassseminar mars 2015:
BPS-SESA-CTIF-OSLO-EN-2015.pdf
EASA.11.mars.-1.pdf
Harmoniseringsprosjektet, mar 2015-1.pdf
TRA Presentation CTIF Oslo March 2015.pdf


Fremskutt enhet mai 2014:

2014-05-14 -CTIF Flekkefjord Madsen DSB.pdf

Fremskutt enhet (Rolf Søiland) 2014 05.13).pdf

Presentation CAFS 2014.05.14_Norway Voraberger RBI.pdf

Danske erfaringer med HSE.pdf


Flyplassseminar mars 2014:

CTIF NORGE 2014 og 2015.pdf

CTIF Norway - A300 Bratislava recovery.pdf

Hangar Fire at PRG (Norway 2014).pdf

Photo pt01of3.pdf
Photo pt02of3.pdf
Photo pt03of3.pdf

Photo selection.pdf

PresentasjonCTIF 2014.pdf
Seminar.Mars.2014.EASA.-1.pdf


Farlig gods oktober 2013:

Konferanse.Farlig.gods.8.9.okt.Program..pdf

Erik Bleken Farlig godsaktuelt-beredskapsrelatert.pdf

Nils Kr Johnsen Brann- og redningsetatenes fremtidige utfordringer 1.pdf

TØI - Transport av farlig gods.pdf

Foiler - revidert - 2013 OKTOBER - DSB - logo - spesial alarmsentralkurs.pdf


Flyplasseminaret mars 2013:

Konferanse Mars 2013 Program .pdf EASA CTIF March 2013 V1.pdf
ICAO RFFWG Work CTIF March 2013.pdf
Prosjekt lufthavnsertifisering1.pdf
AMSPMW AFOA.pdf
Draft RFFS AMC GM V1 Feb 2013.pdf
Opinion - RFFS Consolidation V1 Feb 2013.pdf
2013 - DFW Fire Training Class schedule.pdf
2013 DFW Fire Training Courses.pdf
CAFS presentation CTIF Norge 2013.pdf


Flyplasseminaret januar 2012

EASA – Forslag nye forskrifter Brann/Redning

Snozzle Brannbiler Kastrup.   
      
Nytt fra Lufthavntjenester, Avinor.
Ny skumvæske. Hvordan ble det.
                              
Fra KKBR til OPBR.
OPBR 
                                                                                                            
ICAO Annex 14 –(Endringer – nyheter.)
                                                                                           
French RFFS Fire Fighting  Vehicle Standard
RFFS Driving Guide
RFFS Response Model CTIF Slides
Vehicle Rollover Report
Assessment of French Vehicle Standard
FRS Manual Aircraft Incidents

Brannøvingsfelt på lufthavnene. Fremtidig bruk.

CAFS i Brann/Redningstjeneste –Road show i Australia og New Zealand 
ICAO testing og standarder 
 
 

Flyplasseminaret januar 2011:

Konferanseprogram

Samarbeid med Bergen brannvesen

Vortrag - Foam and Environment - Avinor-Oslo

 

Flyplasseminaret 19. og 20. november 2009:

CTIF NORGE 2009og10

CTIF 2009 Oslo Präsention GASR-EASA_091120_pts

Copy of Presentation LFV 20090526

Presentasjon - ENBR - Motorbrann 30112008

CTIF 2009 Oslo Präsentation Training CH 1_091120_engl.pts

Arlanda Räddningstjänst eng

JP OSLO 2009

NYTT FRA ICAO

Utrykningsforskrift

Forskrift 2009 vedlikeholdstrening

 

Skogbrannseminaret 17. september 2009:

Program

CTIF Norge 2009

Håvard Sørmoen

Ove Frigstad

Dag Botnen

Jon Inge Aasen

Jack Hatlen

Heidi_Vassbotn_Løfqvist

 

13. november 2008: Seminar: "Flyplass-sikkerhet":


25. oktober 2007: Seminar: "Brannvesenet i endring?":


Skogbrannseminar 27. september 2006:Nyheter
CTIF arrangerer Tunellbrannseminar 10 - 11 Mai 2017. Seminaret gjennomføres i Egenes sine lokaler i Flekkefjord.

Sponsorer

 

 

Sponse CTIF? 
Trykk her

Copyright - CTIF